Krisintervention

En Krisintervention innebär att vidta åtgärder/stöd i en livskris, som ska underlätta situationen för en person som befinner sig i akut kris. Krisintervention i psykologisk mening, kan man förstå som en "första hjälp åtgärd".

Vid en krisintervention erbjuder jag ett första 90 min. samtal. Kortare uppföljningssamtal med tätare intervall kan behövas. Du kan även behöva få hjälp och stöd i första hand t. ex. genom psykoterapi eller annan specialisthjälp och behandling. 

"En kris innebär fara och samtidigt en chans"

(innebörden av de kinesiska tecknen för kris)