Krishantering

Krisintervention

En Krisintervention innebär att vidta åtgärder/stöd i en livskris, som ska underlätta situationen för en person som befinner sig i akut kris. Krisintervention i psykologisk mening, kan man förstå som en "första hjälp åtgärd".

Vid en krisintervention erbjuder jag ett första 90 min. samtal. Kortare uppföljningssamtal med tätare intervall kan behövas. Du kan i första hand även behöva få specialisthjälp och behandling.  Det gäller framförallt vid akuta och svåra psykiska belastningar. I de fallen hänvisas du till sjukvården, ÅHS, på Åland.

"En kris innebär fara och samtidigt en chans"

(innebörden av de kinesiska tecknen för kris)