Kvalifikationer

 • SOULGUIDE, Åland, sedan januari 2022 - egen praktik och verksamhet
 • Utbildning och examen för utövande av psykoterapi, enligt naturläkarlagen (Heilpraktiker) i Tyskland, år 2011. Godkänd av hälsomyndigheten i Hessen / tysk behörighet.
 • SOULGUIDE, i Heidelberg, Tyskland, från 2014 - 2020 - egen praktik.
 • Certifierad utbildning inom ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Terapiform baserad på KBT (kognitiv beteendeterapi), med bl. a. inslag av mindfulness Utbildare: Dr. Hagen Böser, psykoterapeut, Frankfurt a. M. och Tom Pinkall, (systems-change.de), psykoterapeut, supervisor och coach, Mannheim, Tyskland. Högskolepoäng baserad utbildning.
 • Seminarier och kurser i Mindfulness och meditation, Dr. Hagen Böser, Tom Pinkall och MBSR (mindfulness based stress reduction), Brigitte Wördehoff, Dipl.-socialpedagog, MBSR-tränare, Heidelberg, Tyskland.
 • Certifierad i Lösningsfokuserad korttidsterapi (grundkurs och krisintervention) högskolepoäng baserad. Stuttgart, Fritjof Schneider, psykoterapeut, Tyskland.
 • Certifierad grundkurs i Gestaltterapi (alternativ psykoterapiform som bygger på en humanistisk och holistisk människosyn), Paracelsus Institut, Frankfurt a. M. Tyskland.
 • EFT "tapping" (Emotional Freedom Techniques), enligt Gary Craig - grundläggande kvalifikation.
 • Praktik på Median Kliniken. 6 v. (tidigare AHG klinik), psykosomatisk klinik,  Hessen, i Tyskland.
 • Praktik på PSH-Heidelberg, 6 mån. psykologisk rådgivning i Heidelberg, i Tyskland.
 • Egna Workshops och föreläsningar inom psykisk hälsa, burnout, högkänslighet (HSP), depression och mindfulness.
 • Jobb coach, vägledare, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn (Tyskland).
 • Gruppledare för månatliga träffar för högkänsliga personer, (HSP) i Heidelberg, Tyskland.
 • YOGA - över 30 år erfarenhet och regelbundet praktiserande.
 • Meditationserfarenhet