ACT

ACT-Coaching

ACT (Acceptance- and Commitment Therapy/Training), är en effektiv metod för att lära sig hantera bland annat stress och ångest och förebygga burnout och depression. Det handlar om att lära sig hantera och acceptera svåra (men mänskliga) känslor och tankar - som en del av ditt liv.  Fokus läggs på hur du vill leva ditt liv, enligt vilka värden och värderingar, och hur du därefter väljer dina handlingar.