ACT Acceptance & Commitment Training

"enkelhet, klarhet, glädje"

ACT-Coaching

ACT - Acceptance and commitment therapy /Training. ACT (uttalas akt), även ofta kallad "den tredje vågens KBT (kognitiv beteende terapi). Den skiljer sig från klassisk KBT främst i sin kognitiva del men också i sin målsättning. ACT är effektivt för att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser, tankar och känslor. Istället läggs fokus på acceptans, att leva i "nuet" och att välja värde baserade handlingar som bidrar till framtida tillfredsställelse och livsglädje. Metoden grundades av psykoterapeuten Steven C. Hayes, i början av 1980-talet. ACT anses av många vara mer en livsfilosofi än en terapiform, och är även effektiv inom coaching.

Inom ACT arbetar man mycket med övningar och metaforer, med fokus på acceptans och mindfulness/medveten närvaro, värderingar och värde baserade handlingar. "Commitments" (engagerade handlingar), spelar en betydande roll i ACT.  Du ska kunna leva ett aktivt och tillfredsställande liv utan att behöva vara "fri" från känslor och tankar som belastar dig. Syftet är att bli mer medveten om sina emotioner, tankar och känslor, för att lättare kunna hantera dem - utan att fastna i dem. ACT har visat sig vara effektiv både vid stress, depressioner och andra former av psykisk obalans, men även vid psykosomatiska besvär och fysisk smärta.