Burnout & Depression

Burnout & depression

Livet på sparlåga

Depression har blivit vår tids folksjukdom. Ska det över huvudtaget behandlas som en sjukdom? Eller är det en naturlig reaktion på omständigheterna? När vi har tappat kontakten till vårt "inre", eller när vi känner att världen vi lever i känns otrygg och att vi inte passar in`. En depression, betyder att en gräns överskridits, där känslan av depressivitet och destruktiva tankar "fastnar". Det är när vardagen känns övermäktig och vardagliga handlingar, inom familjen, privat eller på jobbet blir svåra att orka med. När det här tillståndet inte "går över" och livsenergin saknas. Det finns alltid flera orsaker till att hamna där. Det är viktigt att hitta orsakerna och steg för steg få tillbaka energin och känna tillit till sig själv och livet igen.

Burnout och depression. Går det att skilja mellan de här båda tillstånden? Båda innebär en förlust av bl.a. livsenergi, koncentration, livsglädje och motivation. Ständig trötthet och sömnproblem, men också kronisk värk kan vara tecken på en depression, eller "utmattningsdepression", som burnout också kallas. En depression kommer inte över en natt, utan utvecklas stegvis. Därför är det betydelsfullt att förebygga, och söka hjälp, om man känner att man inte klarar av situationen på egen hand. Depressioner har en tendens att återkomma i perioder, men det är möjligt att förebygga och förkorta förloppen.

Vid burnout går man först ofta "på högvarv", med en inre oro, men fortsätter "prestera" tills kroppen sätter stopp. En depressiv person kan ofta bli långsam i sina handlingar och kroppsrörelser, tvivla på sina prestationer och slutligen resignera. Det förekommer också s. k. agiterad depression, vilket innebär stark rastlöshet och hyperaktivitet som kan påminna om maniska tillstånd.

Tillfälliga symptom, det kan handla om flera dagar (eller veckor) betyder inte genast en depression, utan kan betyda att du behöver en paus och "time-out". Det är helt naturligt att ibland känna sig deprimerad - att vara människa med alla nyanser av känslor och emotioner.

Vem drabbas av burnout och depression?

- svåra livsomständigheter/situationer

- socialt utanförskap

- personer med höga förväntningar (jämförelse med andra) och för höga mål

- prioritering av andra framom sig själv

- anspråksfulla och perfektionistiska personer (ofta högkänsliga)

- dålig självkännedom och dålig självkänsla (brist på egenkärlek/medkänsla)

- svårigheter att sätta gränser

- rädsla för utanförskap

Det här är vanligt förekommande faktorer vid burnout och depression. Sedan finns det givetvis flera individuella orsaker, livshändelser och livssituationer som påverkar.

Burnout och depression går bra att behandla och i många fall, framför allt i förebyggande syfte, räcker ofta coaching. Förutsättning är att din coach har den erfarenhet och kunskap som behövs. Dessutom är det viktigt att kemin mellan klient och coach stämmer, så det är viktigt att lyssna på din "magkänsla". 

Jag har kunskap och många års erfarenhet av mina möten med klienter med depression, burnout och ångest relaterade problem, som t. ex. social fobi. Min främsta uppgift ser jag är att förebygga psykisk ohälsa - och främja hälsa. Vid behov av (annan) behandling hänvisar jag till specialister inom det området.

Boka en föreläsning om depression: på arbetsplatsen eller på en tillställning - mer info här.

källa: Anne Heintze - specialist på högkänslighet och burnout -  Open-Mind-Akademie, Tyskland