Burnout & Depression

Burnout & depression

Livet på sparlåga

Depression har blivit vår tids folksjukdom. En depression och en burnout ska alltid tas på allvar och behandlas. Men är det verkligen en sjukdom det handlar om? Eller är det en "naturlig" reaktion på omständigheter i ditt liv som känns övermäktiga? En depression innebär att en gräns överskridits, där känslan av depressivitet och destruktiva tankar "fastnar" och tar över. Vardagen blir svår att hantera och livsenergin saknas. Det är viktigt att hitta orsakerna och steg för steg få tillbaka energin och kontakten till sig själv och livet igen.

Burnout och depression. Båda tillstånden innebär en förlust av bl.a. energi, livsglädje, koncentration och motivation. Ständig trötthet och sömnproblem, men också kronisk värk kan vara tecken på en depression, eller en "utmattningsdepression"/burnout. Men även rastlöshet, stark inre oro och ökad energi kan förekomma. En depression kommer inte över en natt, utan utvecklas stegvis. Därför är det viktigt att söka hjälp, om man känner att man inte klarar av situationen på egen hand. Depressioner har en tendens att återkomma i perioder, men det är möjligt att förebygga och förkorta förloppen. Handlar det om en svår depression behöver du söka hjälp hos specialister inom sjukvården.

Tillfälliga symptom, under några dagar (eller ett par veckor) betyder inte direkt att det handlar om en depression, men är tecken på att du behöver en paus och "time-out". Det är helt naturligt att ibland känna sig deprimerad och är en del av vad det innebär att vara människa.

Möjliga orsaker för burnout och depression:

- svåra livsomständigheter/situationer

- att hålla fast vid det förgångna - eller oroa sig för framtiden

- känsla av socialt utanförskap

- personer med höga förväntningar (jämförelse med andra) och för höga mål

- prioritering av andra framom sig själv

- anspråksfulla och perfektionistiska personer (ofta högkänsliga)

- dålig självkännedom och dålig självkänsla (brist på egenkärlek/medkänsla)

- svårigheter att sätta gränser/konflikträdsla

- Förlorad kontakt till sig själv och sitt inre

Jag har kunskap och många års erfarenhet av möten med klienter med depression, burnout och ångest relaterade problem. Min främsta uppgift är att förebygga psykisk ohälsa - och främja hälsa.