Burnout & depression

Burnout och depression. Går det att skilja mellan de här båda tillstånden? Båda tillstånden innebär en förlust av bl.a. ork, koncentration och livsglädje. Ett förhållningssätt vid burnout kan vara att "gå på högvarv" med en tro att kunna fortsätta prestera, tills kanske kroppen sätter stopp. En depressiv person kan däremot ofta bli långsam i sina handlingar, tvivla på sina prestationer och slutligen resignera. En depression kan även förekomma i form av en s.k. agiterad depression, vilket innebär stark rastlöshet och hyperaktivitet som kan påminna om maniska tillstånd. En depressiv person är således inte alltid utåt sett melankolisk.

Vem drabbas?

- personer med höga förväntningar (jämförelse med andra) och för höga mål

- prioritering av andra framom sig själv

- anspråksfulla och perfektionistiska personer (ofta högkänsliga)

- dålig självkännedom och självkänsla (egenkärlek)

- svårigheter att sätta gränser

- rädsla för utanförskap

Det här är vanligt förekommande faktorer vid burnout och depressioner. Sedan finns det givetvis flera individuella orsaker, livshändelser och livssituationer som påverkar.

Burnout och depression går bra att behandla och i många fall, framför allt i förebyggande syfte, räcker ofta coaching. Förutsättning är att din coach har den erfarenhet och kunskap som behövs. Dessutom är det avgörande att kemin stämmer, så det är viktigt att lyssna på "magkänslan". 

Jag har kunskap och många års erfarenhet av mina möten med klienter med depression, burnout och ångest relaterade problem, som t. ex. social fobi. Själv drabbades jag också både av social fobi och depression under en svår tid i mitt liv, så jag vet personligen vad det innebär - och vilka möjligheter det finns att bota och förebygga.

Hur länge behöver man coaching vid burnout och depression?

Efter att man kan utesluta ett behov av specialistvård (t. ex. medicinering) eller behandling av svårare mentala tillstånd, så behöver man räkna med minst ca.  5 - 10 coaching settings (ca. 2 månader) för att uppnå tydlig förbättring. För att få en mer bestående förändring rekommenderas 6 - 12 mån. coaching. I början ca. 1 - 2x/vecka, därefter mindre frekvent och avslutningsvis follow up coaching var 3:e månad en tid framöver. Du behöver räkna med att ditt liv kan behöva en större förändring, och det tar lite tid att komma dit - men det är det väl värt. Jag stöder dig på vägen.

källa: Anne Heintze - specialist på högkänslighet och burnout -  Open-Mind-Akademie