Burnout & Depression

Burnout & depression

Burnout och depression. Går det att skilja mellan de här båda tillstånden? Båda innebär en förlust av bl.a. livsenergi, koncentration, livsglädje och motivation. Ständig trötthet och sömnproblem, men också kronisk värk kan vara tecken på en depression. En depression kommer inte över en natt, utan utvecklas stegvis. Därför är det så betydelsfullt att förebygga, och söka hjälp, om man känner att man inte klarar av situationen på egen hand. Depressioner har en tendens att återkomma i perioder, men det är möjligt att förebygga och förkorta förloppen.

Vid burnout går man ofta "på högvarv", med en inre oro, men fortsätter "prestera" tills kroppen sätter stopp. En depressiv person kan däremot ofta bli långsam i sina handlingar och kroppsrörelser, tvivla på sina prestationer och slutligen resignera. Det förekommer också s. k. agiterad depression, vilket innebär stark rastlöshet och hyperaktivitet som kan påminna om maniska tillstånd.

Tillfälliga symptom, det kan handla om flera dagar (eller veckor) och betyder inte genast en depression, utan kan betyda att du behöver en paus och "time-out". Det är helt naturligt att ibland känna sig deprimerad.

Vem drabbas av burnout och depression?

- personer med höga förväntningar (jämförelse med andra) och för höga mål

- prioritering av andra framom sig själv

- anspråksfulla och perfektionistiska personer (ofta högkänsliga)

- dålig självkännedom och dålig självkänsla (brist på egenkärlek/medkänsla)

- svårigheter att sätta gränser

- rädsla för utanförskap

Det här är vanligt förekommande faktorer vid burnout och depression. Sedan finns det givetvis flera individuella orsaker, livshändelser och livssituationer som påverkar.

Burnout och depression går bra att behandla och i många fall, framför allt i förebyggande syfte, räcker ofta coaching. Förutsättning är att din coach har den erfarenhet och kunskap som behövs. Dessutom är det viktigt att kemin mellan klient och coach stämmer, så det är viktigt att lyssna på din "magkänsla". 

Jag har kunskap och många års erfarenhet av mina möten med klienter med depression, burnout och ångest relaterade problem, som t. ex. social fobi. Själv drabbades jag också både av social fobi och depression under en svår tid i mitt liv, så jag vet personligen vad det innebär - och vilka möjligheter det finns att bota och förebygga.

Hur länge behöver man coaching vid burnout och depression?

Om ingen akut specialistvård behövs, så kan man räkna med ca.  5 - 10 coaching settings för en märkbar förändring och förbättring. Beroende på omfattning, och hur länge besvären pågått, kan en längre tids coaching vara nödvändig. Till en början 1 - 2x/vecka, därefter mindre frekvent. Avslutningsvis kan man hålla kontakten genom follow up coaching en tid framöver.

källa: Anne Heintze - specialist på högkänslighet och burnout -  Open-Mind-Akademie, Tyskland