Högkänslighet som styrka

HSP - Highly Sensitive Person


Sensitiva personer (HSP) är lite annorlunda - du behöver hitta din egen livsstil

Gun-Maj Carina Wennström - Soulguide

Högkänslighet - ett känsligt tema. Även allmänt känt under HSP (Highly Sensitive Person). En person som bidragit till att göra högkänslighet allmänt känt, är Dr. Elaine Aron från USA. Hon är själv en HSP, tidigare psykoterapeut, universitetsprofessor, författare - och mamma. I många år forskade hon i ämnet och har intervjuat hundratals "högkänsliga" personer. Resultatet blev en bok, ett pionjärverk inom högkänslighet: "The Highly Sensitive Person - How To Thrive When The World Overwhelmes You" (1996): "Den högkänsliga människan - konsten att må bra i en överväldigande värld", är den svenska titeln. En "must have" bok, om du vill lära dig mer.

Gör en HSP Test här, för att se om du med stor sannolikhet tillhör den här gruppen. Testen finns i ovannämnda bok och jag har översatt den från tyska till svenska. 

Det finns mycket att lära om högkänslighet - och det är varken en svaghet eller en klinisk diagnos. Det är en (mestadels) medfödd personlighet. 15 -20 % av världens befolkning antas vara högkänsliga (lika stor andel kvinnor och män). Personlighetestyper som hör till HSP är också bl. a. "Scanner"-personligheter, kreativa människor med mångsidiga intressen, aktiviteter, "järn i elden" och "HSS" (High Sensation Seakers), som kan vara utövare av extremsport eller andra aktiviteter som innebär att utmana sig själv och testa gränser. Fast det inte är en diagnos, så innebär det ändå onekligen en stor utmaning för många. Det vet jag av egen erfarenhet. I första hand behöver man som HSP kännedom om vad det innebär - och samtidigt acceptans, empati och kärlek för den man är. Sistnämnda är en daglig och livslång "träning" - speciellt om man inte fick med sig det direkt i vaggan - och/eller kanske har varit med om traumatiserande händelser.

Det är aldrig för sent att ta hand om sin högkänslighet, och bejaka sitt liv på egna villkor - och se de möjligheter som finns. Det kan bli din största tillgång och styrka.  Det är också viktigt att värna om sin integritet och lära sig sätta sunda gränser.  

Högkänsliga "processar" (SPS/Sensory Processing Sensitivity) all information som tas in långsammare och mer på djupet. Föredrar vanligtvis kvalitet framom kvantitet. "Deep talk" framom smalltalk. Livet ska inte heller vara någon "färdig mall" som passar alla, utan behöver levas mer individuellt - och framför allt i eget tempo. För många HSP är kreativitet, självbestämmande och frihet speciellt viktigt och många väljer att bli egen företagare, frilansa eller att jobba deltid som anställd.  Det upplevs oftast som mer produktivt,  tillfredsställande och hälsofrämjande. Det viktiga är att hitta en livsstil som passar dina villkor.

Testa din högkänslighet här

Högkänslighet som styrka