Högkänslighet som styrka

HSP - Highly Sensitive Person


Sensitiva personer (HSP) är lite annorlunda - du behöver hitta din egen livsstil

Gun-Maj Carina Wennström - Soulguide

Högkänslighet - ett känsligt tema. Även allmänt känt under HSP (Highly Sensitive Person). En person som i hög grad bidragit till att göra högkänslighet allmänt känt, är Dr. Elaine Aron från USA. Hon är själv en HSP, tidigare psykoterapeut, universitetsprofessor, författare - och mamma. I många år forskade hon i ämnet och har intervjuat hundratals "högkänsliga" personer. Resultatet blev en bok, ett pioniärverk inom högkänslighet: "The Highly Sensitive Person - How To Thrive When The World Overwhelmes You" (1996): "Den högkänsliga människan - konsten att må bra i en överväldigande värld", är den svenska titeln. En "must have" bok, om du vill lära dig mer.

 Gör en HSP Test här, för att se om du med stor sannolikhet tillhör den här gruppen. Testen finns i boken och jag har översatt den från engelska till svenska.  För mig själv blev det uppenbart, då jag i Tyskland utbildade mig inom psykoterapi, att många egenskaper stämde in på mig. Det här var för nu över tio år sedan, och sedan dess har jag hunnit fördjupa mig i ämnet. Jag har också coachat många HSP, under åren jag var verksam som coach och "alternativ psykoterapeut" i Heidelberg, Tyskland.

Det finns mycket att lära om högkänslighet - det är ett komplext tema. Ofta är det missförstått och anses kanske av en del som en svaghet. Så är inte fallet, det är varken en svaghet eller en klinisk diagnos. Det är en (mestadels) medfödd personlighet, en grupp människor, bestående av ca. 15 -20 % av världens befolkning (lika stor andel kvinnor och män). Personlighetestyper som hör till HSP är också bl. a. "Scanner"-personligheter, kreativa människor med mångsidiga intressen och aktiviteter och "HSS" (High Sensation Seakers), som kan vara utövare av extremsport eller andra aktiviteter som innebär att utmana sig själv och testa gränser. Fast det inte är en diagnos, så innebär det ändå onekligen en stor utmaning för många. I första hand behöver man som HSP kännedom om vad det innebär - och samtidigt acceptans, empati och kärlek för den man är. Sistnämnda är en daglig och livslång "träning" - speciellt om man inte fick med sig det direkt i vaggan.

Det är aldrig för sent att ta hand om sin högkänslighet, och bejaka sitt liv på egna villkor - och se de möjligheter som finns. Det kan bli din största tillgång och styrka. En klient till mig sade en gång: "högkänslig är inte rätt definition, anspråksfull passar bättre". Det kan jag hålla med om. Högkänsliga är oftast anspråksfulla, tittar till helheten och detaljerna - i det vi gör och upplever. Och det är viktigt att värna om sin integritet och lära sig sätta sunda gränser.  

Högkänsliga "processar" (SPS/Sensory Processing Sensitivity) all information som tas in långsammare och mer på djupet. Föredrar vanligtvis kvalitet framom kvantitet. "Deep talk" framom smalltalk. Livet ska inte heller vara någon "färdig mall" som passar alla, utan behöver levas mer individuellt - och framför allt i eget tempo. För många HSP är kreativitet, självbestämmande och frihet speciellt viktigt och många väljer att bli egen företagare, frilansa eller att jobba deltid som anställd.  Det upplevs oftast som mer produktivt,  tillfredsställande och hälsofrämjande. Det viktiga är att hitta en livsstil som passar dina villkor.

Högkänslighet som styrka