Coaching & Personlig utveckling

Att fokusera på sin personliga utveckling är ett av de bästa besluten en människa kan göra, men också en av de mest utmanande. Att nå sin fulla potential är inget "quickfix" som händer efter att ha läst den senaste självhjälpsboken. Personlighetsutveckling är en process som pågår dagligen, hela livet ut, eftersom vi ständigt förändras och för att livet i sig innebär förändring och personlig utveckling. Men det är ju just det som också är spännande och som gör en människa "levande".

Den som vill utvecklas behöver gå in med inställningen att detta är en livslång process som kräver en medveten vilja - och att fatta personliga beslut. Och framförallt att du tar eget ansvar för ditt liv.

Innebörden av personlig utveckling  är att du är (själv-)medveten, lyssnar på "ditt hjärta", lär dig nytt, stärker din självkänsla och identitet, förbättrar din självkännedom, utvecklar dina styrkor och talanger, förbättrar din livskvalitet och hälsa och stärker sociala relationer.

Jag utövar tystnadsplikt och allt vi samtalar om stannar oss emellan