SOULGUIDE

Vad innebär coaching?

Coaching (coachning) är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Definition enligt Wikipedia.

Dessa mål kan se väldigt olika ut, beroende på vad som är viktigt just för dig. Coaching kan också ha ett mer terapeutiskt syfte, i den meningen att det kan hjälpa dig må bättre mentalt. Coaching kan också fungera som ett komplement till klassisk psykoterapi, och förebygga och förminska kommande kriser.

Coaching

Coaching är ett samtal mellan dig och mig och samtidigt en vägledning. Tystnadsplikt tillämpas och det vi pratar om stannar mellan oss. En förutsättning för att det ska bli bra, är att du väljer en coach som passar just dig. Du behöver också en beredskap och vilja till förändring - och lite tålamod. En större förändring sker inte på en dag, men varje ny dag är en ny chans - och det är "step by step" som gäller.

"även en resa på 1000 mil börjar med ett första steg"

Lao Tse (kinesisk filosof)


Mindfulness

Jag har valt mindfulness som en egen rubrik, för att jag anser det vara så betydelsefullt. Mindfulness har sitt ursprung i buddhism. När du är "mindful", så är DU medveten och närvarande i det som sker JUST NU. En medveten närvaro och observation i nuet - utan att värdera eller döma det man upplever.

De flesta lever i "autopilot-modus", vilket innebär att man automatiskt reagerar på det som händer, styrt av tankar och känslor. Mindfulness behöver tränas, som man tränar en muskel. Men det lönar sig! Jag hjälper dig gärna på vägen.

Under tiden du är upptagen med att planera ditt liv, pågår ditt verkliga liv - här och nu"

John Lennon (musiker och songwriter)


COACHING FÖR UNGDOMAR


Free your mind!
Free your mind!

Krisintervention

Krisintervention visar som namnet säger - att det handlar om en krissituation, och om att vidta åtgärder/stöd som ska underlätta situationen för en person som befinner sig i kris. Krisintervention i psykologisk mening,  kan man förstå som en "första hjälp åtgärd".

Du kan få stöd genom ett längre djupgående samtal. En krisintervention omfattar 90 min. Kortare uppföljningssamtal med tätare intervall kan behövas. I vårt krissamtal görs också en bedömning, om du eventuellt behöver få annan hjälp och förmedling till fackkunnig behandling.  

"En kris innebär både fara och samtidigt en chans"

(innebörden av de kinesiska tecknen för kris)

Behöver du kontakta mig?