Be mindful ...

Mindfulness

Mindfulness har sitt ursprung i buddhism, i Indien, omkring ca. 400 år f.kr. På 1990-talet började professorn Jon Kabat-Zinn, från USA, sprida läran om Mindfulness över västvärlden. Han utvecklade bl.a. MBSR-programmet (Mindfulness Based Stress Reduction), en 8-veckors grundkurs i mindfulness. Mindfulness innebär en medveten närvaro, i "nuet", i denna stund, från ögonblick till ögonblick, utan att värdera och döma yttre sinnesintryck och inre känsloliv och tankar.

Du behöver inte leva i "auto-pilot-modus" och reagera automatiskt på det som sker. Du kan välja att träna din "mindfulness muskel" istället, och lära dig vara närvarande i stunden. Det kan du göra genom att meditera eller praktisera yoga, men också på flera andra sätt, som du lätt kan integrera i din vardag. Men det tar sin tid att ändra tanke- och beteendemönster, så det är regelbunden (daglig) övning, och lite tålamod, som gäller.

Mindfulness är en livsstil, ett val, som gör att du inte vill gå tillbaka till det "tidigare livet", när du en gång förstått vad det innebär. Ändå är mindfulness inget bot på allt, med någon lyckogaranti. Men skillnaden är att samtidigt som vi blir medvetna om våra tankar, jobbiga känslor och emotioner, så belastar de oss mindre. Vi blir mindre ledsna över att vi känner oss ledsna, mindre arga över att vi känner oss arga, osv. Istället kan vi lättare gå vidare och fokusera på det som är viktigt och glädjefyllt för oss, och fastnar inte i destruktiva tanke- och beteendemönster.

Mindfullness hjälper dig till mer klarhet, lindrar ångest, depression, smärta och stress och bidrar till psykisk och fysisk balans, bättre hälsa och mer glädje.


Även en resa på 1000 mil börjar med ett första steg
´Lao Tse - kinesisk filosof