Mindfulness & Inner Coaching

Mindfulness

Mindfulness har sitt ursprung i buddhism, i Indien, omkring ca. 400 år f.kr. Mindfulness innebär en medveten sinnesnärvaro, i "nuet", i denna stund, utan att värdera och döma yttre sinnesintryck, inre känsloliv och tankar. Våra liv är i ständig förändring - destruktiva tankar om det förflutna eller framtiden gör att du fastnar i tankemönster. Livet i sig är i ett ständigt flöde, precis som din in- och utandning.

Dina tankar - men också dina ord och dina handlingar, påverkar och styr ditt liv - och ditt inre speglar din yttre värld. De flesta lever i "auto-pilot-modus" och tänker och reagerar automatiskt på det som sker. Men du har ett val - Du kan lära dig att vara närvarande i stunden - uppmärksam på ditt inre känsloliv och dina tankar. Och lära dig släppa dem. Men det tar sin tid att förändra tanke- och beteendemönster, så du behöver regelbunden (daglig) träning - och lite tålamod. Men det lönar sig.

Mindfulness är en livsstil, ett val, som gör att du inte vill gå tillbaka till det "tidigare livet", när du en gång förstått vad det innebär. När du blir medveten om dina tankar och vågar "känna det du känner" kan du lära dig att accepera det som ÄR just nu och släppa det - eller - förändra det som går att förändra; Nu, på kortare eller på lite längre sikt.

Mindfullness - och "inner coaching" hjälper dig till mer klarhet, lindrar ångest, depression, smärta och stress. Det återställer kroppens och själens balans och ger dig bättre hälsa och mer livsglädje. Jag hjälper dig med en plan från dag 1, hur du kan påbörja en ny livsstil och resan till dig själv.  Välkommen att ta kontakt.


Även en resa på 1000 mil börjar med ett första steg
´Lao Tse - kinesisk filosof