Villkor för tjänster


COACHING

Villkor

Bokning av tid sker via bokningssidan/kontakt. Bokningen är bindande.

Bekräftelse

Efter din anmälan får du en bokningsbekräftelse med betalningsinformation.

Avbokning

Avbokning görs skriftligt via e-mail, senast 24 timmar innan bokad tid. Din avgift betalas då tillbaka, eller så kan du välja en ny tid. Tid som avbokas senare än 24 timmar debiteras till 50%.

Vid avbokningar av en session som ingår i ett coachingpaket betalas ingen avgift tillbaka, men du har rätt att boka en ny tid.

Ansvarsbegränsningar

Soulguide ansvarar inte för eventuella skador som åsamkats dig som klient under ett coaching tillfälle, eller på resa till eller från coachingen. Detsamma gäller för ett "walk & talk" tillfälle.

Har du frågor så är du välkommen att skicka ett meddelande på kontaktsidan.


WORKSHOP - FÖRELÄSNING - RETREAT 

Villkor

Anmälan sker via kontaktsidan och är bindande.

Bekräftelse

Efter anmälan får du en anmälningsbekräftelse med betalningsuppgifter.

Avbokning

Avbokning ska göras skriftligt via mejl.

Vid avbokning tidigare än 14 dagar före workshop, föreläsning eller retreat får du hela det betalda beloppet tillbaka. Sker avbokning mellan 14 och 7 dagar före återbetalas 50 % av avgiften. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

Avbokning vid sjukdom

Vid sjukdom gäller läkarintyg för att hela avgiften ska betalas tillbaka. Detta gäller även för ett positivt test svar vid Covid-19 testning.

Om Soulguide tvingas ställa in en workshop, föreläsning eller retreat, så betalas avgiften tillbaka till fullo till ditt konto. Arrangören förbehåller sig rätten att avboka/flytta evenemanget p.g.a. sjukdom eller annan viktig orsak, eller om för få deltagare är anmälda.

Ansvarsbegränsningar

Arrangören, Soulguide, ansvarar inte för eventuella skador du som deltagare åsamkats dig under coaching, en föreläsning, en workshop eller retreat. Allt deltagande sker på eget ansvar. Likaså ansvarar deltagare själva för resa till och från nämnda plats och eventuella skador som kan åsamkas dig.

För deltagare från andra EU länder än Finland, rekommenderas att ta med ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort på resan till Åland.

Övriga ansvarsbegränsningar

Externa länkar: Soulguide ansvarar inte för utomståendes externa länkars innehåll. För dessa länkar och innehåll ansvarar endast de personer/företag som skapat dessa.