Övriga Tjänster


WORKSHOP

FÖR AKTIV FÖRÄNDRING OCH PERSONLIG UTVECKLING

Workshop Soulguide
Workshop Soulguide

För en del personer, räcker det inte alltid med enbart coaching. Du kanske känner att du behöver något annat. Tillsammans, i en ca. 4 timmars workshop (inkl.paus), i en liten grupp, kan du få uppleva att du inte är ensam om det du går igenom. Mindfulness- och ACT (acceptance och commitment) baserade övningar hjälper dig att få mer klarhet och fokus på vad som verkligen är viktigt i ditt liv.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar
Föreläsningar

Det finns ofta ett tydligt samband mellan högkänslighet och utbrändhet/burnout. Det är förstås inte den enda orsaken, men högkänsliga personer (HSP - highly sensitive person) är mer benägna att drabbas. Högkänslighet är ett komplext tema som det finns mycket att lära sig om. Inte minst hur du kan vända ofta väldigt utmanande känslor och situationer till något positivt.  Både privat och inom yrkeslivet.

Boka en föreläsning (med anslutande diskussion/reflexion) om Mindfulness, Depression (kris och chans) eller Burnout och Högkänslighet.

RETREAT

Retreat & Relax
Retreat & Relax

Åva Miniretreat - tid för återhämtning på Åland:

1-Dags retreat i Åva, Brändö, på begäran. Skicka en förfrågan.