MOTIVATION - MENING - MÅL

Motivationsträning

Motivationsträning - eller Motivationscoaching - är för alla som är "sökande" i (yrkes-) livet, eller som annars vill hitta en meningsfull sysselsättning. Det kan handla om att söka jobb, studieplats, ytterligare kvalifikationer, starta något eget - eller helt enkelt hitta sin plats i livet. Det handlar om motivation, mening och mål. Något som är väldigt individuellt, eftersom vi alla är olika.

Ändå har vi mycket gemensamt. Vi vill alla känna motivation och glädje i det vi gör. Men det är inte alltid så och det är inte någon "quickfix" att ändra på det. Det kan vara svårt att välja och att veta vad det är man egentligen vill - och kan göra. Det är helt normalt att tvivla och vara osäker. Vägen är inte alltid rak och ibland får man börja om flera gånger. 

"Motivationsträning för sökande" ska vägleda dig till mer klarhet och bättre självkänsla; vi följer en plan hur du steg för steg kan hitta mening och mål - och hur du kan nå dem. Här får du en liten inblick över innehållet:

  • Du och din aktuella situation just nu: Vad behöver du? Vad motiverar dig?

  • Förändring och realistiska mål: kortfristiga, mellanfristiga, långfristiga
  • Personlighetsutveckling: personlighet, styrkor, möjligheter - vilka hinder finns?
  • Profiling: Din identitet, dina styrkor, din kunskap. Hur du vill presentera dig - din image.
Ja, du kan! Och det har inget med ålder att göra ... det gäller att hitta "din grej".

"Jag söker inte - jag finner"
PABLO PICASSO