Mindfulness & More

Workshop - Soulbalance


Är du medveten om vilka värden och värderingar som styr ditt liv? Dina värden och värderingar påverkar, medvetet eller omedvetet, dina beslut i livet och hur du lever ditt liv. I den här workshopen lägger vi fokus på dina personliga värderingar och värdegrunder. Det som får dig att må bra, som väcker livslusten och som gör livet lite lättare.

Men vi tittar också på vad som hindrar dig i ditt liv - vilka rädslor och omständigheter som påverkar dig. Vi gör effektiva övningar och uppgifter tillsammans som ger en vägledning om vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Den röda tråden är alltid en medveten närvaro i nuet.  Du kan vid varje tidpunkt, varje dag, förändra ditt liv. Steg för steg. Välkommen med!

Boka en workshop

Föreläsning - Mindfulness


Mindfulness - medveten närvaro, betyder att man är närvarande i "nuet", från ögonblick till ögonblick, utan att värdera de yttre och inre sinnesintryck man får. Professor Jon Kabat-Zinn, från USA, är mannen som är känd för att ha spridit läran om Mindfulness över världen. Ta del av kunskapen, hur du redan på kort tid, genom regelbunden träning, kan åstadkomma en positiv förändring i ditt liv.

Du behöver inte leva i  "auto-pilot-modus" och reagera automatiskt på det som sker. Men du behöver träna din "mindfulness muskel" och du kan lära dig acceptera det förgångna och det du inte kan förändra. Framtiden ligger framför dig, och är ännu inte här. Det är NU livet pågår.

Mindfulness är inget bot på allt, med lyckogaranti. Skillnaden är att vi blir medvetna om våra känslor. Våra jobbiga känslor och emotioner belastar oss mindre och vi kan vända oss till det som är värdefullast i våra liv.

Jag erbjuder också föreläsningar om Burnout & högkänslighet och depression.

Textkälla: Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT), Wengenroth, Wikipedia