Mindfulness & More


Workshop "Soulbalance"

Är du medveten om vilka värden och värderingar som styr ditt liv? Dina värden och värderingar påverkar, medvetet eller omedvetet, dina beslut i livet och hur du lever ditt liv. När du inte lever efter din inre kompass och dina personliga värderingar och värdegrunder, så mår du inte bra. Det är glädjen och energin inom dig som är en barometer på om du befinner dig på "din väg".

Om du befinner dig på en väg, som inte känns rätt, tittar vi på vad det är som håller dig kvar där - vilka rädslor och omständigheter som påverkar dig.

Vi gör effektiva övningar och uppgifter tillsammans som ger en vägledning om vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Den röda tråden är alltid en medveten närvaro i nuet. Du kan vid varje tidpunkt, varje dag, förändra ditt liv. Steg för steg. 

Välkommen att ta kontakt för mer info och bokning av en workshop.

Föreläsning  Mindfulness

Mindfulness - medveten närvaro, betyder att man är närvarande i "nuet", från ögonblick till ögonblick, utan att värdera yttre intryck och inre känsloliv, tankar och emotioner.

Du behöver inte leva i "auto-pilot-modus" och reagera automatiskt på det som sker. Du har ett val: Du kan träna din "mindfulness muskel" och du kan lära dig acceptera det förflutna och det du inte kan förändra. Framtiden ligger framför dig, och är ännu inte här. Det är NU livet pågår.

Mindfulness är inget bot på allt, med lyckogaranti. Och förändring tar lite tid. Men skillnaden är att vi blir medvetna om våra känslor. Vi "fastnar" inte lika lätt i destruktiva tanke- och beteendemönster. Våra jobbiga känslor och emotioner belastar oss då mindre - och livet känns lättare. 

Välkommen att ta kontakt för mer info och bokning av en föreläsning.

Föreläsning  Depression

Depression är något som många inte vill tala om. Varför är det så? Är depression överhuvudtaget en sjukdom? Det tål att diskuteras. Depression är ett tyst och hemligt lidande. En depressiv person har tappat kontakten till sig själv och glömt sitt eget värde. De lider av sig själva och av livet, vilket ofta inte är synbart för utomstående.

I min föreläsning om depression får du veta varför en schweizisk pskykoterapeut uttalar sig om att en depression inte är en sjukdom  och inte ska behandlas som det, men ändå behöver tas på lika stort allvar - och varför så många får fel behandling. Du får också värdefulla tipps på hur man bäst förhåller sig till en person som befinner sig i en själslig kris. Både för ditt och den andra personens bästa.

Välkommen att ta kontakt för mer info och bokning av en föreläsning.