Föreläsningar


 Mindfulness

Mindfulness - medveten närvaro, betyder att man är närvarande i "nuet", från ögonblick till ögonblick, utan att värdera yttre intryck och inre känsloliv, tankar och emotioner.

Du behöver inte leva i "auto-pilot-modus" och reagera automatiskt på det som sker. Du har ett val: Du kan träna din "mindfulness muskel" och du kan lära dig acceptera det förflutna och det du inte kan förändra. Framtiden ligger framför dig, och är ännu inte här. Det är NU livet pågår.

Vi blir mer medvetna om våra känslor och "fastnar" inte lika lätt i destruktiva tanke- och beteendemönster. Våra jobbiga känslor och emotioner belastar oss då mindre - och livet känns lättare. 

Välkommen att ta kontakt för mer info och bokning av en föreläsning.

Boka en föreläsning i november  -20 %


Depression & Burnout

Depression är något som många inte vill tala om. Varför är det så? Är depression överhuvudtaget en sjukdom? Det tål att diskuteras. Depression är ett tyst och hemligt lidande. En depressiv person har tappat kontakten till sig själv och glömt sitt eget värde. De lider av sig själva och av livet, vilket ofta inte är synbart för utomstående. En burnout hör till samma kategori i form av utmattningsdepression. Högkänsliga personer (HSP) är för övrigt ca. 50% oftare drabbade av depression än andra.

Du får värdefulla tips på hur du kan ta dig ur en depression, men också hur du kan förebygga återfall. Och hur ska man förhålla sig till en person som befinner sig där. Både för ditt och den andra personens bästa.

Välkommen att ta kontakt för mer info och bokning av en föreläsning.