Föreläsningar


 Mindfulness

Mindfulness - medveten närvaro, betyder att man är närvarande i "nuet", från ögonblick till ögonblick, utan att värdera yttre intryck och inre känsloliv, tankar och emotioner. Mindfulness förbättrar din psykiska - och fysiska hälsa och ditt välbefinnande.

Du behöver inte leva i "auto-pilot-modus" och reagera automatiskt på det som sker. Du har ett val: Du kan träna din "mindfulness muskel" och lära dig hur du vill reagera på det som sker, utan att fastna i gamla beteendemönster - och det som "kan" hända framöver. Det är NU livet pågår och du kan påverka det - med dina tankar, ord och handlingar.

När vi blir mer medvetna om våra känslor och sambandet med destruktiva tanke- och beteendemönster, så kan vi också förändra dem.  Inte bara för enskilda individer gör mindfulness livet lite lättare - också på jobbet har det en positiv inverkan på arbetsklimatet och trivseln. Det i sin tur leder till lägre sjukfrånvaro och bättre arbetsresultat.

Välkommen att ta kontakt för mer info


Depression & Burnout

Depression är något som många inte vill tala om. Varför är det så? Är depression överhuvudtaget en sjukdom? Det tål att diskuteras. Depression är ett tyst och hemligt lidande. En depressiv person har tappat kontakten till sig själv och glömt sitt eget värde. De lider av sig själva och av livet, vilket ofta inte är synbart för utomstående. Burnout beskrivs ofta som en utmattningsdepression. Högkänsliga personer (HSP) drabbas ca. 50% oftare av depression än andra.

Du får värdefulla tips på hur du kan ta dig ur en depression, men också hur du kan förebygga återfall. Och hur ska man förhålla sig till en person som befinner sig där. Både för ditt och den andra personens bästa.

Välkommen att ta kontakt för mer info