Samtalsstöd

Ibland kan det vara svårt att sätta ord på det man känner, och att beskriva sin situation. Då kan det underlätta att ta hjälp av ett formulär där du kan välja inom vilka områden som du behöver mest stöd. Utifrån det kan vi sedan gå vidare.

Det finns perioder i livet när utmaningarna blir övermäktiga. Oberoende av hur stark man kan känna sig i de flesta situationerna, så kan det ändå brista. Det är mänskligt. Då kan vi behöva anförtro oss till någon som lyssnar, som vi har förtroende för och som kan förstå oss - utan att döma.

När ingen coaching eller terapi behövs, och du bara vill tala ut och få stöd, då kan ett samtal med en professionell och lyhörd coach hjälpa. Du är inte ensam om att behöva stöd - och det är en styrka att ta hand om dig.

Alla samtal är med tystnadsplikt.