Impressum

Ansvarig för denna hemsida (soulguide.fi):  Soulguide, c/o Gun-Maj Carina Wennström,  22100 Mariehamn, Åland, Finland. Tel: +358 04573451065, E-post: info[at]soulguide.fi, eller wennstromhoffmann[at]gmail.com

FO-nummer: 3257062-2

För utomstående och främmande länkar och dess innehåll, ansvarar innehavarna och skaparna av dessa.