HSP - The Highly Sensitive Person

HSP Test


ÄR DU HÖGKÄNSLIG? TESTA DIG SJÄLV!

Svara på frågorna enligt ditt personliga befinnande. Kryssa för J (Ja - stämmer i hög grad) eller N (nej- stämmer inte). Kryssa även för JA, om det stämmer i största allmänhet.Testet är direkt översatt från engelskan ur Dr. Elaine Arons bok om högkänslighet (se nedan).

___________________________________________________________________________

 • Jag lägger märke till subtila detaljer och småsaker runt omkring mig.   J / N
 • Jag berörs av människors stämningar och humör.         J / N
 • Jag har ett rikt och djupt inre känsloliv.                           J / N                
 • Konst och musik kan beröra mig djupt.                            J / N
 • Jag är samvetsgrann.                                                        J / N
 • Oljud distraherar mig i hög grad.                                      J / N
 • Jag är "lättskrämd"                                                             J / N
 • Jag tenderar att vara smärtkänslig.                                  J / N
 • Koffein har en stark verkan på mig.                                  J / N

 • Förändringar i mitt liv upplever jag som oroande och svåra att anpassa mig till.  J / N
 • Om det är mycket "på gång" samtidigt runt omkring mig, så reagerar jag ofta med irritation och ibland obehärskat.                                                                J / N
 • Jag anstränger mig i hög grad för att undvika fel, och för att inte glömma något.       J / N
 • Jag blir lätt nervös, när man förväntar sig av mig att jag ska göra flera saker samtidigt.  J / N
 • Jag blir okoncentrerad och "fladdrig", när det är mycket som måste göras på kort tid.    J / N
 • Jag undviker se filmer med inslag av rått våld.                        J / N
 • Stressiga dagar måste jag kunna dra mig tillbaka - lägga mig, eller vara på en plats, där jag kan få lugn och ro utan att bli störd av någon eller något.                                J / N
 • När människor i min omgivning ser ut att må dåligt, känner jag att jag vet vad jag behöver göra, för att de ska må bra.                                                                                       J / N
 • Om jag är mycket hungrig, så påverkar det mitt humör och min koncentration starkt.  J / N
 • Jag lägger märke till, och kan njuta i hög grad, av nyanser i dofter, smak, musik och konst.  J / N
 • Som barn ansåg mina föräldrar och lärare att jag var sensibel och blyg.   J / N
 • Det hör till mina prioriteringar att dagligen organisera mitt liv på ett sätt, som gör att jag kan undvika stressiga situationer och sådant som överanstränger mig.         J / N
 • Om jag blir direkt jämförd med någon, eller iakttagen när jag jobbar, kan jag bli så nervös och okoncentrerad att jag presterar betydligt sämre, än under normala förhållanden.    J / N
 

UTVÄRDERING

Om du har kryssat för 12 eller fler svar är du sannolikt högkänslig.

Men, i ärlighetens namn, är ingen psykologisk test så exakt, så att du kan rätta dig helt efter den. Ifall endast ett fåtal av påståendena i testen stämmer in på dig, men i väldigt hög grad, är det möjligt att du ändå är högkänslig. Testen är tänkt som en orientering för dig. Du kan läsa en mer detaljerad beskrivning över HSP (Highly Sensitive Person) i kapitel 1 i Elaine Arons bok: "The Highly Sensitive Person" - How to Thrive When The World Overwhelmes you".

Källa: Boken "Den högkänsliga människan", engelska titeln:  "The highly Senitive Person - How To Thrive When The World Owerwhelmes you" - ELAINE ARON