Är du högkänslig?

The highly sensitive person (HSP)

TESTA DIG SJÄLV!

Svara på frågorna enligt ditt personliga befinnande. Kryssa för J (Ja - stämmer i hög grad) eller N (nej- stämmer inte). Kryssa även för JA, om det stämmer i största allmänhet.Testet är direkt översatt från engelskan ur Dr. Elaine Arons bok om högkänslighet (se nedan).

___________________________________________________________________________

 • Jag lägger märke till subtila detaljer och småsaker runt omkring mig.   J / N
 • Jag berörs av människors stämningar och humör.         J / N
 • Jag har ett rikt och djupt inre känsloliv.                           J / N                
 • Konst och musik kan beröra mig djupt.                            J / N
 • Jag är samvetsgrann.                                                        J / N
 • Oljud distraherar mig i hög grad.                                      J / N
 • Jag är "lättskrämd"                                                            J / N
 • Jag tenderar att vara smärtkänslig.                                  J / N
 • Koffein har en stark verkan på mig.                                  J / N

 • Förändringar i mitt liv upplever jag som oroande och svåra att anpassa mig till.  J / N
 • Om det är mycket "på gång" samtidigt runt omkring mig, så reagerar jag ofta med irritation och ibland obehärskat.                                                                J / N
 • Jag anstränger mig i hög grad för att undvika fel, och för att inte glömma något.       J / N
 • Jag blir lätt nervös, när man förväntar sig av mig att jag ska göra flera saker samtidigt.  J / N
 • Jag blir okoncentrerad och "fladdrig", när det är mycket som måste göras på kort tid.    J / N
 • Jag undviker se filmer med inslag av rått våld.                        J / N
 • Stressiga dagar måste jag kunna dra mig tillbaka - lägga mig, eller vara på en plats, där jag kan få lugn och ro utan att bli störd av någon eller något.                                J / N
 • När människor i min omgivning ser ut att må dåligt, känner jag att jag vet vad jag behöver göra, för att de ska må bra.                                                                                       J / N
 • Om jag är mycket hungrig, så påverkar det mitt humör och min koncentration starkt.  J / N
 • Jag lägger märke till, och kan i hög grad njuta av nyanser i dofter, smak, musik och konst.  J / N
 • Som barn ansåg mina föräldrar och lärare att jag var sensibel och blyg.   J / N
 • Det hör till mina prioriteringar att dagligen organisera mitt liv på ett sätt, som gör att jag kan undvika stressiga situationer och sådant som överanstränger mig.         J / N
 • Om jag blir direkt jämförd med någon, eller iakttagen när jag jobbar, kan jag bli så nervös och okoncentrerad att jag presterar betydligt sämre, än under normala förhållanden.    J / N
 

UTVÄRDERING

Om du har kryssat för 12 eller fler svar är du sannolikt högkänslig.

Men, i ärlighetens namn, är ingen psykologisk test så exakt, så att du kan rätta dig helt efter den. Ifall endast ett fåtal av påståendena i testen stämmer in på dig, men i  hög grad, är det möjligt att du ändå är högkänslig. Testen är tänkt som en orientering för dig. Du kan läsa en mer detaljerad beskrivning över HSP (Highly Sensitive Person) i kapitel 1 i Elaine Arons bok: "The Highly Sensitive Person" - How to Thrive When The World Overwhelmes you".

Källa: Boken "Den högkänsliga människan", engelska titeln:  "The highly Senitive Person - How To Thrive When The World Owerwhelmes you" - ELAINE ARON