Walk & Talk

Walk & Talk

Vi träffas för att ta en promenad (ca. 30 min) i en lugn miljö utomhus. Du får under promenaden ta upp det, som du funderar på. Jag lyssnar på din berättelse och ställer några frågor. Samtalet i naturen kan hjälpa dig till insikt över nästa steg du behöver ta. Det kan gälla dig själv, eller någon närstående, som du vill prata om. En "Walk & talk" är kostnadsfri och motsvarar en första gratis konsultation. Det förpliktigar inte till uppföljande coaching.

Jag har tystnadsplikt och det vi pratar om stannar oss emellan. Välkommen att skicka en förfrågan om en passlig tidpunkt för en "walk & talk".