Bach Blomster

I februari månad får du i samband med ett coaching tillfälle gratis en flaska (30 ml) bestående av blomster essenser som främjar inre balans och fokus på nuet.
I februari månad får du i samband med ett coaching tillfälle gratis en flaska (30 ml) bestående av blomster essenser som främjar inre balans och fokus på nuet.

Är du nyfiken på "Bach-blomster"?

Här får du en kort beskrivning på vad det är:

Personen som upptäckte speciella blommors och växters helande kraft, var den engelske läkaren Edward Bach. Under sina vandringar i Wales på 30-talet betraktade han blommor i naturen med hjälp av ett mikroskop. Han kom då underfund med att olika blommors energi hade inverkan på olika känslor och själsliga tillstånd. Och att dessa tillstånd i sin tur, obeaktade, leder till oblans och slutligen till sjukdomssymptom och ohälsa. Efter att först hittat tre blomarter, blev det till sist 38 olika blomster och växtligheter. De används ännu idag. Original dropparna produceras då som nu i England. Mest känt för många är troligtvis "Rescue Remedy" dropparna, s.k. nödfalldroppar, som är en blandning av fem olika blomster. De som använt "Bach-blomster-droppar"  brukar ofta beskriva det som att de efter ett tag kunde "glömma" vad de egentligen grubblade på. En inre ro återvände för att igen kunna återknyta till sitt inre och återfå balansen. Bach-blomster-droppar är ett naturligt behandlingssätt och kan i viss mån jämföras med homeopatin.

OM du för tillfället känner att du fastnat i återkommande negativa tankar och har svårt att stoppa "tankekarusellen" - och tankar som kretsar kring det förflutna (ånger, skuldkänslor, ilska, bitterhet, ångest mm.) och/eller en oro och rädsla inför framtiden och allmän rädsla för det "som kan hända". Då kan en anpassad Bach-blomster essens hjälpa dig att återfå inre balansen och förmågan att vara i "nuet".

Bach-blomster-droppar enligt tillgång och efterfrågan. Kontakta mig gärna om du har frågor.

"Alla vi som älskar att vara ute i naturen och känner förbindelsen till den, kan lätt relatera till naturens påverkan på vår hälsa."