Bach Blomster

Är du intresserad av Bach's blomster essenser? Kontakta mig gärna för frågor.
Är du intresserad av Bach's blomster essenser? Kontakta mig gärna för frågor.

Vad är "Bach-blomster"?

Den engelske läkaren som upptäckte "bach-blomster"

Det var den engelske läkaren Edward Bach som på 1930-talet upptäckte speciella blommors och växters helande kraft . Under sina vandringar i Wales på 30-talet betraktade han blommor i naturen med hjälp av ett mikroskop. Han kom då underfund med att olika blommors energi hade inverkan på olika känslor och själsliga tillstånd - och att dessa i sin tur på längre sikt, obeaktade, leder till oblans och slutligen till ohälsa och sjukdomstillstånd. Efter att först hittat tre blomarter, blev det till sist 38 olika blomster och växtligheter. De används ännu idag. Original Bach-blomster dropparna produceras då som nu i England. Mest känt för många är troligtvis "Rescue Remedy" dropparna, s.k. nödfalldroppar, som är en blandning av fem olika blomster. Bach-blomster-droppar är ett naturligt behandlingssätt och kan i viss mån jämföras med homeopatin.

En anpassad Bach-blomster essens kan hjälpa dig att lättare återfå inre balansen och förmågan att vara i "nuet".

Bach-blomster-droppar enligt tillgång och efterfrågan. Kontakta mig gärna om du har frågor.

"Alla vi som älskar att vara ute i naturen och känner förbindelsen till den, kan lätt relatera till naturens påverkan på vår hälsa."