Högkänslighet som styrka

Högkänslighet - HSP

Högkänsliga personer (HSP) är liksom lite mer anspråksfulla än andra

Gun-Maj Carina Wennström - Soulguide

Högkänslighet - ett känsligt tema. Även allmänt känt under HSP (Highly Sensitive Person). En person som i hög grad bidragit till att göra högkänslighet (high sensitivity) allmänt känt, är Dr. Elaine Aron från USA. Hon är själv en HSP, tidigare psykoterapeut, universitetsprofessor, författare - och mamma. I många år forskade hon i ämnet och har intervjuat hundratals "högkänsliga" personer. Resultatet blev en bok, ett pioniärverk inom högkänslighet: "How To Thrive When The World Overwhelmes You" (1996): "Den högkänsliga människan - konsten att må bra i en överväldigande värld", är den svenska titeln. En "must have" bok, om du vill lära dig mer. Där kan du också göra ett test, för att se om du med stor sannolikhet tillhör den här gruppen. För mig själv blev det uppenbart, då jag i Tyskland utbildade mig inom psykoterapi, att många egenskaper stämde in på mig. Det här var för nu över tio år sedan, och sedan dess har jag hunnit fördjupa mig i ämnet. Jag har också coachat många HSP, under åren jag var verksam som coach och "alternativ psykoterapeut" i Heidelberg, Tyskland.

Det finns mycket att lära om högkänslighet - det är ett komplext tema. Ofta är det missförstått och anses kanske av en del som en svaghet. Så är inte fallet, det är varken en svaghet eller en klinisk diagnos. Det är en medfödd personlighet, en grupp människor, bestående av ca. 15 -20 % av världens befolkning (lika stor andel kvinnor och män). Fast det inte är en diagnos, så innebär det ändå onekligen en stor utmaning för många. I första hand behöver man som HSP kännedom om vad det innebär - och samtidigt en självacceptans, empati och egenkärlek för den man är. Sistnämnda är en daglig och livslång "träning" - om man inte fick med sig det direkt i vaggan. Tyvärr drabbas alltför många högkänsliga människor av psykisk ohälsa, alkohol- drogberoende och/eller tablettmissbruk. Även kroppsligt relaterade problem och sjukdomar, psykosomatiska diagnoser och besvär, som t. ex. återkommande eller kronisk värk (huvudvärk, ryggvärk) och spända muskler är vanligt. Likaså problem med matsmältningen och sömnproblem.

Det är aldrig för sent att ta hand om sin högkänslighet, och bejaka sitt liv på egna villkor - och se de möjligheter som finns. Det kan bli din största tillgång och styrka. En klient till mig sade en gång: "högkänslig är inte rätt definition, anspråksfull passar bättre". Det kan jag hålla med om. Högkänsliga är oftast anspråksfulla, tittar till helheten och detaljer. Det här kan ibland uppfattas som perfektionistiskt. Vi "processar" all information vi tar in långsammare och mer på djupet. Föredrar vanligtvis kvalitet framom kvantitet. "Deep talk" framom smalltalk. Livet ska inte heller vara någon "färdig mall" som passar alla, utan behöver levas mer individuellt - och framför allt i eget tempo.

Här ett utdrag ur ett uppmuntrande essay av E. M. Forster ("What I Believe"), inledningen i Elaine Arons bok "Den högkänsliga människan".

"Jag tror på  "adeln" - ifall det är rätta ordet - och en demokrati som får använda det ... som en känslig och hänsynstagande "adel"... som du finner i alla nationer, samhällsgrupper, och i alla åldersklasser. När de träffas, uppstår en mystisk överensstämmelse sinsemellan. De representerar en mänsklig kultur, som segrar över ondska och kaos i världen. Tusentals av dem går under, pga. omedvetande om sig själva, bara få blir berömda. De är finkänsliga gällande sig själva och andra. Tar hänsyn utan att göra stort väsen av det. Och deras mod kännetecknas inte av skryt och skrävel, utan deras styrka ligger i att härda ut."

E. M. Forster: "What I Believe" in Two Cheers for Democracy

Individualist och liberal tänkare (1879-1970)

Källa till texten om högkänslighet: Bl.a. boken "How To Thrive When The World Overwhelmes You" - Elaine Aron

Högkänslighet som styrka